Podjetje VE-PROjekt je bilo ustanovljeno 01.10.2020 kot samostojno podjetje (s.p.), ki pa se mu je dne 01.06.2022 zaradi povečanega povpraševanja in posledično večjega obsega del ter izvajanja zahtevnejših projektov, pridružilo novo ustanovljeno podjetje VE-PROjekt, kot družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.).

Vseskozi smo rastoče in uspešno podjetje registrirano na področju projektiranja in inženiringa v gradbeništvu, ki vse od ustanovitve svoje ime gradi na pozitivnih referencah. Kakovost, znanje, sodobna tehnologija ter sposobnost prilagajanja tržnim razmeram so temelji naše rasti. Pri izvedbi projektov se osredotočamo na želje naročnika in mu nudimo strokovno pomoč, saj je zadovoljstvo naših strank naša primarna skrb.


Sodelujemo s številnimi preverjenimi dobavitelji in izvajalci gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, ki s svojim znanjem in delom zagotavljajo planirano kakovost in storitev. Po dogovoru prevzamemo izvedbo del in storitev v vseh segmentih gradnje ali le posamezno fazo.

Izvajamo vodenje in optimizacijo celotnih gradbenih projektov. Izvajamo koordinacijo vseh aktivnosti na gradbišču, da dela pri izvedbi objekta potekajo nemoteno, skladno z operativnim planom, kvalitetno in ekonomično: Izvajamo gradbeni nadzor v vseh fazah gradnje.


Naše glavne dejavnosti so:

 • Gradbeni inženiring
 • Vodenje projekta
 • Organizacija in vodenje gradbišč
 • Gradbeni nadzor
 • Novogradnje
 • Rekonstrukcije in adaptacije
 • Sanacije sanitarij
 • Energetske sanacije objektov
 • Sončne elektrarne
 • Zbiranje ponudb
 • Koordinacija izvajanja del
 • Nadzor nad stroški
 • Končni obračun
 • Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta
 • 3D obdelava objekta
 • Arhitektura
 • Statika
 • Izvedba strojnih instalacij
 • Izvedba elektro instalacij
 • Gradbeno projektiranje objektov in nadzor
 • Strojno projektiranje in nadzor
 • Elektro projektiranje in nadzor
 • Izdelava projektov hidravličnega uravnoteženja večstanovanjskih objektov in izvedba
 • Projektiranje kotlarn (energent: plin, olje, lesna biomasa,..),
 • Projektiranje toplotnih črpalk (voda-voda, zemlja – voda, zrak-voda),
 • Stavbno pohištvo (okna, vrata in senčila)
 • Zastopnik za toplotne črpalke

V sklopu inženiringa Vam lahko ponudimo izdelavo objekta od idejne zasnove, do dokončanja posamezne gradbene faze ali do izgradnje na ključ. Vse odločitve so sprejemajo v skladu s projektno nalogo in z vašo potrditvijo. Kot investitor sodelujete pri izbiri materialov in opreme.
Izvajamo strokovni nadzor nad izvedbo vseh vrst objektov. Po pregledu projektov nudimo v sklopu nadzora morebitne racionalizacije projektov, ki jih realiziramo v sodelovanju z investitorjem in projektanti, ki so izdelali tehnično dokumentacijo. V naši nadzorni skupini so visoko usposobljeni kadri z večletnimi izkušnjami.